fbpx

Meeting tussen Kerkleden en Nomdo Schuitema, n.a.v. de Krantenartikelen van het Reformatorisch Dagblad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dit is wat er gezegd is door Nomdo Schuitema, op zondag avond 4 oktober, naar aanleiding van de krantenartikelen in het Reformatorisch Dagblad, dit is ons doorgestuurd.

This article is available in English, click here.

De hele situatie van de krantenartikelen over Evert Valk. Om meteen duidelijk te zijn, zaterdag een week geleden hebben we Evert Valk uit de kerk moeten zetten. Ook vanwege de krantenartikelen is het belangrijk en dat wij daar een vanavond een verklaring over geven. Ik wil het verhaal graag compleet vertellen en dan moeten we twee jaar geleden beginnen. In april 2018 waren er mensen gekomen naar de kerkenraad om te melden dat Evert Valk verschillende mensen had gevraagd voor het helpen bij het maken van videootjes voor een tienerkamp. Evert Valk wilde video’s maken met als thema Spreuken 7.

Spreuken 7:22-27 (NBG51) Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is. Nu dan, zonen, luistert naar mij, slaat acht op de redenen van mijn mond. Uw hart wijke niet af naar haar wegen, dwaal niet af op haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkameren van de dood.

Dit wilde hij uitbeelden en dan had hij een aantal dames gevraagd een vis te slachten. Hij liet ook een bijbel vers erbij lezen, sommige mensen lazen Bijbelverzen, sommige mensen werden gevraagd vissen te slachten. Dit werd bekend bij de kerkenraad in april 2018. Het was bekend dat Evert Valk soms video illustraties als beeldmateriaal gebruikte voor prediking, ook in tienerkamp hebben dat wel eens gezien, maar de kerkenraad vond dit een heel vreemd verhaal. De kerkenraad heeft destijds gezegd: “Dit is ongepast, stopt ermee, verwijder de beelden, en bied je excuses aan.” Dat heeft hij beloofd en dat heeft hij gedaan, dit hebben wij vaak nagevraagd, en hij zegt dat hij dat gedaan heeft. Dan in juni 2018 kwam er een echtpaar naar de kerkenraad, en vertelden dat er seksuele handelingen geweest zijn tussen Evert Valk en deze dame. De kerkenraad heeft op zondagmiddag Evert met zijn fout geconfronteerd, en hij is die middag onmiddellijk verwijderd als voorganger van onze kerk.

Verder over de mensen die gevraagd zijn om Bijbelteksten te lezen, of een visje te slachten; we hebben de verhalen van deze vrouwen gehoord, was een heel apart verhaal, heel bizar, bij deze vrouwen was geen seksuele connectie, en we hebben dat verhaal gelaten voor wat het was. Bizar verhaal, we konden daar niets mee, het was wel een duidelijke overtreding met deze ene vrouw, en de seksuele handelingen die daar geweest waren. En nu is Evert Valk uit de kerk gezet. Later heb ik tijdens een pastors meeting de Nederlandse pastors geïnformeerd van de reden, er was gezegd dat er seksuele handelingen zijn geweest tussen Evert Valk en een dame in de Zwolle kerk. Later ook als mensen mij vroegen heb ik gezegd wat de reden geweest is dat Evert Valk ontzet is uit zijn positie.

Nou, ruim een week geleden hoorde ik donderdagavond in een telefoongesprek van een vrouw waar we nooit eerder iets van gehoord hebben, en nooit eerder contact mee hebben gehad, dat jaren geleden er iets is voorgevallen tussen Evert Valk en haar. Het betrof een handeling die grensoverschrijdend was, niet zo erg als in de eerste incident, maar over de grens heen. We hebben Evert Valk daarover aangesproken, hij gaf gedeeltelijk toe maar voor ons was dat voldoende om hem de kerk opnieuw uit te zetten, en dat is een week geleden op zaterdag gebeurd. En dit keer kan hij niet terug komen.

Over het verhaal van die Bijbelteksten lezen en vissen slachten zijn gelukkig niet meer incidenten met fysiek contact, dit zijn dingen die gebeurd zijn in die jaren, heel verdrietig dat dat naar boven komt en dat dat gebeurd is met deze vrouwen. Soms was er een man bij, meestal een vrouw alleen. Elke pastor in onze Fellowship wordt geleerd dat de voorganger nooit alleen met een vrouw mag zijn, behalve natuurlijk zijn eigen vrouw, en dan moet er altijd een derde persoon bij zijn. Dat wordt geleerd aan al onze voorgangers, dat weten onze pionier voorgangers, daar heeft Evert Valk door al die jaren heen in de Zwolle kerk zichzelf niet aan gehouden, en dat is gewoon een hele ernstige overtreding van ons Fellowship beleid in de Zwolle kerk. In de komende weken willen we gewoon heel duidelijk maken aan jullie wat de ethische codes zijn voor pastors zodat jullie ons kunnen aanschieten als je een overtreding mocht zien. Je kan altijd de pastor erop aanspreken, dat is heel erg duidelijk voor iedereen die in de film zit, maar Evert Valk hanteerde dat niet in zijn eigen kerk. Hier in Zwolle zijn verschillende mensen die hier in betrokken werden, zij vonden er niets bijzonders aan, maar ook wel degelijk groepen die voelden zich heel ongemakkelijk, bedrogen, voorgelogen en misleid. En dat het heel goed voor te stellen. Als jij je overtreden voelt op enige wijze dan adviseren we jou om een politie aangifte te doen. Bij morele overtredingen die die onwettig kunnen zijn en je voelt dat zo, doe aangifte bij onze kerkenraad.

Goed, wij moeten nou verder, en de komende dagen willen we werken met wat er allemaal door deze vragen naar boven komt. Nu gaan we allemaal op een hele andere manier kijken naar het verleden, naar incidenten, dingen die we vroeger zeiden, van “het zal wel”, daar gaan we nu heel anders naar kijken. Mocht je iets vreemd vinden, of in ieder geval dat je daar vragen bij hebt, kunnen wij ons heel goed voorstellen. De afgelopen dagen hebben we ons best gedaan om tijd vrij te maken, te spreken met mensen, en uitleg te geven. In de komende dagen en weken zullen dat ook blijven doen. Als je vragen hebt over wat gebeurd is met Evert Valk, en daarover willen praten, of over andere zaken in de kerk waar je ook maar twijfel over hebt, het hoort zo te zijn dat dit het beleid is dat wij toegankelijk zijn en dat een pastor overal aan te spreken is. Je mag hem over heel veel dingen vragen, en als het te persoonlijk over een ander gaat, dan stoppen wij jou zelf wel. Maar jij kan zelf heel veel vragen stellen, en wij willen je helpen met elke vraag er ook bij jou naar boven komt. Dus kom naar ons toe, of blijf straks na de dienst even na, maak een afspraak met ons en dan willen we alle tijd voor je maken.

Goed, dan die artikelen die verschillend zijn in de krant, dat is gewoon riooljournalistiek.

Dit is alles wat ik wilde zeggen, dan is hiermee deze meeting beëindigd. Wij blijven aangeven: “Kom naar ons toe, of bel en dan spreken we af.” Hartelijk dank voor je aandacht.

Sign up to our newsletter

religion, faith, cross

I worship God in liberty

December 4, 2002, by a former member of the Potter’s House I am a former “Potter’s House” member. All the experiences shared by other ex-members

Read More »